Opieka medyczna

ENELMEDJesteś przedsiębiorcą i szukasz szybkiego, a także wygodnego sposobu na zapewnienie dla Ciebie i Twoich pracowników fachowej opieki medycznej?

W związku z powszechną potrzebą ochrony zdrowia mamy dla Ciebie pakiet medyczny oferujący opiekę medyczną Enel-Med. Jest to usługa, dzięki której Ty i Twój pracownik zachowacie zdrowie, nie czekając w kolejkach do lekarza 3 lata, a wszystko to w atrakcyjnej cenie już od 139 zł miesięcznie!Co wchodzi w skład pakietu?

1. Nielimitowane konsultacje 
co miesiąc dostajesz dostęp specjalistów nawet z 34 dziedzin medycyny!
2. Pogotowie ratunkowe 
w razie nagłych wypadków do Twojej dyspozycji jest ambulans.
3. Porady medyczne online 
porady medyczne za pomocą chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. 
4. Zabiegi ambulatoryjne 
zabiegi m. in. z zakresu okulistyki, chirurgii, dermatologii oraz gabinet zabiegowy. 

5. Badania laboratoryjne 
dostęp do ponad 300 badań laboratoryjnych pozwalających na szeroką diagnostykę. 

6. Badania obrazowe 
dostęp do badań obrazowych m.in USG, RTG, EKG

7. Szczepienia ochronne 
szczepienia m.in. przeciw grypie, tężcowi, odkleszczowym zapaleniu mózgu, WZW B, odrze czy różyczce. 

8. Wizyty domowe 
domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej. 

9. Portal pacjenta 
umawiaj wizyty, sprawdzaj zalecenia z wizyt i wyniki badań laboratoryjnych, konsultuj się z najlepszymi specjalistami! 

STANDARD
najbardziej oszczędnyW zakres tego pakietu wchodzą następujące usług:

 • Nielimitowane konsultacje
 • Specjaliści z 20 dziedzin
 • Badania laboratoryjne
 • Zabiegi Ambulatoryjne
 • Pogotowie
 • Badania obrazowe
 • E-wizyty
 • Prowadzenie ciąży
 • Wizyty domowe
 • Zniżki na inne usługi
 • Szczepienia ochronne MIN

PREMIUM
najczęściej wybieranyW zakres tego pakietu wchodzą następujące usług:

 • Nielimitowane konsultacje
 • Specjaliści z 34 dziedzin
 • Badania laboratoryjne
 • Zabiegi Ambulatoryjne
 • Pogotowie
 • Badania obrazowe
 • E-wizyty
 • Prowadzenie ciąży
 • Wizyty domowe
 • Zniżki na inne usługi
 • Szczepienia ochronne MAX
 • Rehabilitacja

ZESPOŁOWY
dla zespołów powyżej 31 osób

CENA USTALANA INDYWIDUALNIEW zakres tego pakietu wchodzą następujące usług:

 • Nielimitowane konsultacje
 • Specjaliści z 34 dziedzin
 • Badania laboratoryjne
 • Zabiegi Ambulatoryjne
 • Pogotowie
 • Badania obrazowe
 • E-wizyty
 • Prowadzenie ciąży
 • Wizyty domowe
 • Zniżki na inne usługi
 • Szczepienia ochronne MAX
 • Rehabilitacja

DLA WYMAGAJĄCYCHOpieka medyczna Enel-Med jest skierowana nie tylko dla pracodawców oraz ich pracowników. Mogą też przystąpić też małżonkowie/partnerzy oraz ich dzieci. W przypadku zgłoszeń partnerskich i rodzinnych pakiet musi być tożsamy. Zmiana Pakietu na wyższy może nastąpić w każdym momencie, natomiast zmiana na niższy dopiero po 12 miesiącach.

PAKIET ENEL-CARE

Pakiet indywidualny

Pakiet partnerski

Pakiet rodzinny

STANDARD

139 PLN

293 PLN

448 PLN

PREMIUM

181 PLN

400 PLN

504 PLNJak skorzystać z usług?

1. Zgłoszenie chęci korzystania z pakietów medycznych może nastąpić w każdej chwili w przypadku startu pakietu medycznego w trakcie trwania miesiąca
naliczana jest opłata jak za pełny miesiąc. Zgłoszenie należy wysłać mailowo na
adres: hello@taxtoday.pl

2. W wiadomości wpisać należy imiona i nazwiska zgłaszanych osób – Beneficjenta oraz ewentualnie osób dołączanych, a także załączyć formularz zgłoszeniowy,
zawierający imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, wybrany pakiet, telefon kontaktowy.

3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się przesyłanym pliku “Zgłoszenie”.

4. Beneficjenci mogą korzystać ze wszystkich placówek medycznych Enel-Med oraz placówek partnerskich zgodnie z wykazem.

5. Z pakietów mogą korzystać następujące osoby:

 • Pakiet Indywidualny: beneficjenci,
 • Pakiet Partnerski: jeden członek rodziny Beneficjenta tzn. współmałżonek/partner życiowy do ukończenia 67 roku lub dziecko/dzieci (do 18 roku życia, lub do 26. roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców – jedno gospodarstwo domowe),
 • Pakiet Rodzinny: członkowie rodziny beneficjenta tzn. współmałżonek/partner życiowy, do ukończenia 67 roku i dziecko/dzieci (do 18 roku życia, lub do 26. roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziców – jedno gospodarstwo domowe).

6. W przypadku Pakietu indywidualnego i Pakietu Partnerskiego Pakietu Rodzinnego zakres usług musi być tożsamy.

7. Płatność za pakiety medyczne musi nastąpić najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie korzystania ze świadczeń medycznych, przelewem
na numer konta 56 1140 2004 0000 3302 7800 5864. Właścicielem rachunku jest TAXTODAY Sp. z O. O. z siedzibą w Warszawie 00-895 ul. Biała 4/96 NIP 527-286-
44-21