tax Today

twoja windykacja

Dzięki indywidualnemu podejściu zajmiemy się odzyskaniem Twoich pieniędzy. Zasugerujemy Ci dodatkowe rozwiązania, które pomogą jak najszybciej przeprowadzić windykację.

Monitoring należności od 4 %

Monitoring należności

od 4 %

Więcej informacji:

Zajmujemy się kompleksową usługi monitoringu należności już od 1 dnia wystawienia faktury.
Dzięki naszemu systemowi:

 1. odbiorca zostanie poinformowany o wystawieniu faktury.
 2. przypomni o upływającym terminie płatności
 3. wezwie do zapłaty po jej upływie.

Kontakt z dłużnikiem odbywa się w sposób ustalony z wierzycielem.

 1. mail,
 2. faks,
 3. telefon,
 4. wizyta terenowa

Windykacja polubowna od 6 %

Windykacja polubowna

od 6 %

Więcej informacji:

Na etapie windykacji polubownej należności dochodzenie roszczeń odbywa się na drodze negocjacji. Jest to bardzo ważne ponieważ polubowne załatwienie sprawy jest mniej kosztowne niż skierowanie jej na drogę postępowania sądowego.

Działania jakie podejmiemy to:

 1. Wysyłka wezwania do zapłaty
 2. Negocjacje telefoniczne
 3. Podpisanie ugody oraz uznanie zadłużenia
 4. Poszukiwanie danych kontaktowych do dłużnika
 5. Wizyta bezpośrednia u dłużnika po zgodzie wierzyciela

Przygotowanie pozwu o zapłatę

Przygotowanie pozwu

od 100 zł netto

Więcej informacji:

Wszystkie koszty sądowej windykacji należności w Sądzie internetowym ponosi dłużnik, dlatego przeprowadzenie windykacji sądowej nic Cię nie kosztuje.
Nawet wymagana w EPU opłata sądowa* jest czterokrotnie niższa od stawki zwykłej.

Komunikacja z sądem i prowadzącym sprawę adwokatem lub radcą prawnym odbywa się drogą elektroniczną. Już weryfikacją poprawności wypełnionego formularza pozwu zajmuje się pełnomocnik prawny.
Sprawia to, że uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty oraz egzekucja komornicza są szybsze niż w przypadku tradycyjnego postępowania.

 

* Wymagana w Elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) opłata sądowa wynosi 1,25% wartości sporu (nie mniej niż 30 PLN).

Shopping Basket