Usługi weryfikacji

stanu legalizacji pobytu

Kompleksowa usługa zarządzania stanem legalizacji pobytu zatrudnionych pracowników

50 zł netto miesięcznie per pracownikUsługa polega na:

Weryfikacji wszystkich obecnie zatrudnionych pracowników pod kątem aktualności dostępu do rynku pracy.

Usługa realizowana na podstawie stałej umowy o współpracy.

Wartość: Klient w każdym miesiącu otrzymuje zestawienie podsumowujące stan
legalizacji pobytu pracowników, oraz jest na bieżąco informowany o potrzebach
legalizacyjnych z uwzględnieniem czasu przygotowawczego oraz o wariantach i możliwościach przedłużenia dostępu do rynku pracy.

Legalizacja pobytu nie wchodzi w kosztów usługi.

Doraźna usługa weryfikacji kandydata

75zł netto jednorazowo za kandydataUsługa polega na:

Weryfikacji stanu lub możliwości wyrobienia legalizacji pobytu
realizowana na podstawie dostarczonych przez Klienta dokumentów oraz
informacji. Usługa realizowana na żądanie na podstawie zgłoszenia zapytania za pośrednictwem określonego przez strony kanału komunikacji.

Wartość : Klient otrzymuje wynik analizy stanu legalizacji pobytu z wskazaniem sugerowanej formy legalizacji dla kandydata.


Usługi

legalizacji pobytu

Usługa: oświadczenie o powierzeniu pracy

70 zł netto + 30 zł opłaty administracyjnejUsługa polega na:

Przeprocesowaniu formalności związanych z uzyskaniem oświadczenia o powierzeniu pracy od PUP pozwalającego na dostęp pracownika do rynku pracy na okres maksymalnie 180 dni dla wskazanego kandydata.

Usługa realizowana na żądanie na podstawie zgłoszenia zapytania za
pośrednictwem określonego przez strony kanału komunikacji.

Usługa: zezwolenie typ.A

600 zł netto + 100zł opłaty administracyjnejUsługa polega na:

Przeprocesowaniu formalności związanych z uzyskaniem zaświadczenia od Wojewody pozwalająca na dostęp pracownika do rynku pracy na okres maksymalnie 230 dni dla wskazanego kandydata.

Usługa realizowana na żądanie na podstawie zgłoszenia zapytania za pośrednictwem określonego przez strony kanału komunikacji.

Usługa: Karta Pobytu

1300 zł netto + opłata administracyjna (zmienna)Usługa polega na:

Przeprocesowaniu formalności związanych z uzyskaniem Karty Pobytu. Pozwalająca na dostęp pracownika do rynku pracy na okres do 3- ch lat dla wskazanego kandydata.

Usługa realizowana na żądanie na podstawie
zgłoszenia zapytania za pośrednictwem określonego przez strony kanału komunikacji.


Pozostałe formy legalizacji pobytu

W przypadku pozostałych form legalizacji pobytu, charakter współpracy jak i ceny ustalamy indywidualnie.