Dominika Kolmaga

PREZES

Od 2015 roku rozpoczęła pracę w Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Na stanowisku specjalisty ds. finansowych obsługiwała startupy w ramach programu preinkubacyjnego pod względem finansowym, kadrowym, prawnym i biznesowym. Od sierpnia 2017 zajmowała stanowisko menadżera regionalnego centrum rozliczeniowego na Mazowszu, gdzie koordynowała pracę zespołu dla ponad 500 aktywnych Startupów. Przeszkoliła ponad 600 osób podczas 30 szkoleń organizowanych dla beneficjentów Fundacji na temat podstawowej księgowości, podatków dochodowych, majątkowych oraz obrotowych. Doświadczenie zdobyte w Inkubatorach Przedsiębiorczości pozwoliło jej na podjęcie konkretnych działań skierowanych do początkujących przedsiębiorców. Od sierpnia 2018r. jest CEO oraz prezesem spółki TaxToday, która swoim działaniem wspiera nowe biznesy.

Prowadzi szkolenia dla różnych grup odbiorców z zakresu podatków i księgowości oraz konsultacje indywidualne. Jest ekspertem w programie „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu startupowego”. W 2018r. była doradcą podatkowym w programie „Smolna Academy” organizowanym przez Polskę Przedsiębiorczą. Współpracuję również z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy Politechnice Warszawskiej. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Prawo finansowe i skarbowość

Tomasz Nowak tax Todas

Tomasz Nowak

WICEPREZES

Pierwszą pracę podjąłem w 2008r. w Banku Handlowym, w którym odpowiadałem za windykację należności. Był to początek mojej kariery zawodowej. Zrozumiałem wtedy, że analizowanie i planowanie finansowe w przedsiębiorstwie są zagadnieniami, które postanowiłem zgłębiać. W 2012r. rozpocząłem współpracę z kancelarią prawną RKL, gdzie rozwijałem swoje umiejętności windykacyjne w zakresie windykacji sądowej i komorniczej. Również w 2016 r. otworzyłem własną działalność gospodarczą. Monitorowałem 1 500 0000 PLN miesięcznie należności moich klientów. Bieżąca kontrola należności oraz analiza portfela sprawiała, że moi klienci mogli zająć się sprzedażą swoich usług. W 2016r. rozpocząłem współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, wykonując usługi windykacyjne oraz rozwijając dział partnerstw Fundacji. Od sierpnia 2018r. jestem wiceprezesem spółki TaxToday. Odpowiadam za strukturę finansową firmy. Tworzę oferty z narzędziami wsparcia biznesów dla naszych klientów. Analizuję potrzeby przedsiębiorców, sugerując konkretne działania finansowe lub windykacyjne w ich firmach.

kontakt

798 393 323

hello@taxtoday.pl

ul.Biała 4/27,
00-895 Warszawa

NIP: 527 286 44 21
REGON: 381266694

kontakt

798 393 323

hello@taxtoday.pl

ul.Biała 4/27,
00-895 Warszawa

NIP: 527 286 44 21
REGON: 381266694